contributiebetaling


 d.pickee    21 Nov 2016 : 23:00
 Niets    Overig

Opgelet!

Opgelet !!
Het verenigingsjaar 2016 is weer ten einde, dat betekent dat voor 2017 weer de contributie voldaan moet worden!
U kunt e.e.a. overmaken op rekening nummer: NL61 ABNA 0477 5196 95.
Ten name van : Eindhovense Computer Associatie.
Bij Uw betaling s.v.p. ook U lidmaatschapsnummer vermelden!
Bij voorbaat dank !!

Penningmeester@eca-mail.org
Dit nieuwsbericht is van Eindhovense Computer Associatie
http://www.eca-mail.org/news.php?extend.198