We gaan weer open

on 26 Jun 2020 : 23:11  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
OIP.jpg

Beste leden van de ECA:
 
Zoals ik (resp. wij: het bestuur) jullie een tijd geleden hebben laten weten zouden we na 1 juni weer "open" kunnen gaan.
Door allerlei eisen van de overheid, in verband met het nog steeds heersende CORONA virus, heeft Jan samen met Ad, Ben, Cor, Gijs en Theo het clubgebouw CORONA proef gemaakt. Daartoe is onder andere het leslokaal en de bibliotheek praktisch onherkenbaar omgebouwd (zie bijlagen).
 
Wij willen de club weer openen op 30 juni aanstaande,

met in acht neming van de volgende stringente regels:
 

 1. Als eerste en belangrijkste: Gebruik je gezond verstand !!
 2. Bij binnenkomst, ontsmet je handen en noteer je je naam en je lidmaatschapsnummer in de map die bij de ingang ligt. Ook bij de horeca is een aanwezigheids registratie  tegenwoordig verplicht. Dit om eventueel naderhand na te kunnen gaan, bij een besemtting,  wie wanneer met wie in contact geweest is, en waar deze zijn besmetting opgedaan heeft...
  Er ligt een alfabetische lijst met namen en lidmaatschapsnummers bij.  Eventueel ook aangeven dat je vertrokken bent !!  Dit in verband met punt 3.
 3. Nooit méér dan 30 personen in het gebouw. Eventueel zullen er dan mensen geweigerd moeten worden,
  Hoe dit in de praktijk uit zal pakken, moeten wij ook ontdekken.....
 4. Niet méér dan het op de deur(en) van de kamers aangegeven aantal personen in die kamer !
  Houd 1,5 meter afstand, daardoor wordt het aantal mensen in één ruimte beperkt.
 5. Niet méér dan 1 (één) persoon tegelijk in de gang, die is TE smal, daardoor..... !!
 6. Toetsenborden en muizen zijn nu voortaan niet meer definitief vast aangesloten op een PC, maar je moet zo'n combinatie bij de ingang meepakken en zelf op de PC , die je gaat gebruiken, aansluiten.
  Bij vertrek beide loskoppelen en dan op de daarvoor bedoelde plek deponeren, zodat dezen dan ontsmet kunnen worden.
 7. Zoals bekend, is de club op dinsdag-, woensdag- en donderdag-avond geopend, en ook op zaterdagmiddag.
  Jan heeft de surveillance op de donderdagavond op zich genomen, en komt daardoor nog maar minimaal op de dinsdagavond.
 8.  Indien het dus op een bepaalde avond (bijvoorbeeld: dinsdagavond) TE druk wordt / is, overweeg dan eens om op een andere avond te komen !!
  Wij doen ons best om e.e.a. op deze manier in goede banen te geleiden.
 9. Denk hierbij ook aan het risico van boetes.....!!    Het is daarom van groot belang, dat iedereen zich aan deze regels houdt !


In verband met vakanties en ziekte, zoeken wij ook nog vrijwilligers om op donderdagavonden en zaterdagmiddagen ons te helpen de club open te houden.Je zou kunnen zeggen: We hebben hier nog vier "vacatures" !! Wij hopen op versterking......!!

 

Helaas moet ik hier nog aan toevoegen, dat wij het, in verband met de overheids COVID-19 maatregelen, niet mogelijk vinden om dit jaar nog “Open Dagen” of een  “Algemene  Ledenvergadering” te organiseren. Dit moeten wij helaas opschuiven naar volgend jaar ! Wij hopen, en vertrouwen er op,  dat jullie hier begrip voor hebben !!

Met vriendelijke groeten  
D. Pickee           secretaris ECA       secretaris@eca-mail.org

Corona update

on 09 Jun 2020 : 20:26  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
coronavirus.jpg
Enige tijd geleden heb jullie laten weten dat wij (het bestuur van de ECA) in overeenstemming met de voorschriften van de overheid, geen andere keus hadden dan de ECA te sluiten tot 1 juni 2020.
 
Nu deze datum nadert, en de maatregelen van de overheid iets versoepeld worden, zijn wij bezig om de ECA ruimtes in te richten overeenkomstig de nieuwe voorschriften. Het lukt ons echter niet om dit vóór / op 1 juni a.s. voor elkaar te krijgen, de heropening zal dus wat later worden, waarover wij  dan weer zullen informeren.
 
De belangrijkste veranderingen / eisen alvast in een notendop:
 1. Nooit méér dan 30 personen in het gebouw. Eventueel zullen er dan mensen geweigerd moeten worden, Hoe dit in de praktijk uit zal pakken, moeten we ook ontdekken.....
 2. Niet méér dan het op de deur(en) van de kamers aangegeven aantal personen in die kamer !
 3. Niet méér dan 1 (één) persoon tegelijk in de gang, die is TE smal, daardoor..... !!
 4. Toetsenborden en muizen zijn nu voortaan niet meer definitief aangesloten, maar je moet zo'n combinatie bij de ingang meepakken en zelf op de PC aansluiten, Bij vertrek loskoppelen en dan op de daarvoor bedoelde plek deponeren, zodat deze ontsmet kunnen worden.
Bedenk hierbij, dat indien de club, net als de horeca, eventueel een boete zou krijgen van € 4000,-
wegens veronachtzamen van de anti-besmettingsmaatregelen [ plus nog de eventuele individuiele boetes à € 400,- ],  we dan feitelijk failliet zijn.... !!
 
Houd je dan dus, in ons aller belang, strikt aan de voorgeschreven maatregelen !!

Sluiting vanwege corona maatregelen

on 23 Mar 2020 : 21:39  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
gesloten.jpg

Beste ECA leden,

Vandaag heeft de overheid strictere maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Als gevolg daarvan zijn wij genoodzaakt de sluitingsperiode van ons clubgebouw te verlengen tot 1 juni. Wij proberen onze leden via email en deze website op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen. We hopen allen weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten zodra het weer kan.

Bestuur ECA

Sluiting vanwege corona virus

on 16 Mar 2020 : 16:10  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
gesloten.jpg

In navolging van de instructies van de overheid is de sluitingsperiode van ons clubgebouw verlengd tot minimaal 6 april. Wij proberen onze leden op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen. We hopen allen weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten zodra het week kan.

Bestuur ECA

Storing

on 10 Mar 2020 : 21:51  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
stroomstoring.jpg

Helaas zijn we even uit de lucht geweest door een stroomstoring in Eindhoven. Onze provider had na opnieuw opstarten een nieuw IP adres uitgedeeld waardoor onze website niet meer te bereiken was. Gelukkig hebben we dat vandaag kunnen herstellen. Onze excuses voor het ongemak.

© 2007 - 2024 Eindhovense Computer Associatie    Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.    Back to top ↑
e107 Theme by veskoto