Corona sluiting

on 03 Nov 2020 : 20:43  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
gesloten.jpg

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte deze avond is het bestuur van onze club gedwongen om ook ons clubgebouw voor de komende 14 dagen geheel te sluiten! Ook wij vinden dit uitermate vervelend, maar we kunnen gezien de omstandigheden niet anders beslissen.

Daarom wordt het clubgebouw gesloten met ingang van 4 november 2020 tot en met 18 november 2020. Wij verwachten dat er op 17 november a.s. weer een persconferentie gehouden zal worden, waarna wij weer een update kunnen geven. Wij, als bestuur, hopen dat iedereen ondanks deze moeilijke en merkwaardige tijd, de club "trouw" zal blijven; dat hebben we nodig !!

Ondanks de fysieke sluiting van ons clubgebouw proberen we zoveel mogelijk onze leden te blijven ondersteunen bij vragen over conputer, domotica en 3D-printen. Ook zijn we bezig met het uitwerken van mogelijkheden om one leden op een andere manier gebruik te laten maken van de apparatuur die op de club beschikbaar is. Goede ideeen om dit invulling te geven zijn zeker welkom. Check regelmatig je inbox...

Blijf gezond en hou je "taai" !!

Bestuur ECA

Bezoekersspreiding

on 29 Sep 2020 : 20:38  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
coronavirus.jpg

Hallo allemaal:

We weten allemaal hoe er door de overheid op gehamerd wordt om onderling 1,5 m afstand te houden!

Op drukke clubavonden valt dat steeds moeilijker te handhaven, daarom deze oproep van het bestuur om ook op de woensdag- of donderdag-avonden en zaterdagmiddagen naar de club te komen, en niet met voorkeur op de dinsdagavonden. Op die andere avonden is het zeer rustig, en kan er gemakkelijker die, helaas, noodzakelijke afstand aangehouden worden. Ook wij proberen op deze manier een algehele lockdown van onze club te voorkomen !

Wij vragen jullie in deze merkwaardige tijd voor begrip en medewerking !

Het Bestuur

We gaan weer open

on 26 Jun 2020 : 23:11  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
OIP.jpg

Beste leden van de ECA:
 
Zoals ik (resp. wij: het bestuur) jullie een tijd geleden hebben laten weten zouden we na 1 juni weer "open" kunnen gaan.
Door allerlei eisen van de overheid, in verband met het nog steeds heersende CORONA virus, heeft Jan samen met Ad, Ben, Cor, Gijs en Theo het clubgebouw CORONA proef gemaakt. Daartoe is onder andere het leslokaal en de bibliotheek praktisch onherkenbaar omgebouwd (zie bijlagen).
 
Wij willen de club weer openen op 30 juni aanstaande,

met in acht neming van de volgende stringente regels:
 

 1. Als eerste en belangrijkste: Gebruik je gezond verstand !!
 2. Bij binnenkomst, ontsmet je handen en noteer je je naam en je lidmaatschapsnummer in de map die bij de ingang ligt. Ook bij de horeca is een aanwezigheids registratie  tegenwoordig verplicht. Dit om eventueel naderhand na te kunnen gaan, bij een besemtting,  wie wanneer met wie in contact geweest is, en waar deze zijn besmetting opgedaan heeft...
  Er ligt een alfabetische lijst met namen en lidmaatschapsnummers bij.  Eventueel ook aangeven dat je vertrokken bent !!  Dit in verband met punt 3.
 3. Nooit méér dan 30 personen in het gebouw. Eventueel zullen er dan mensen geweigerd moeten worden,
  Hoe dit in de praktijk uit zal pakken, moeten wij ook ontdekken.....
 4. Niet méér dan het op de deur(en) van de kamers aangegeven aantal personen in die kamer !
  Houd 1,5 meter afstand, daardoor wordt het aantal mensen in één ruimte beperkt.
 5. Niet méér dan 1 (één) persoon tegelijk in de gang, die is TE smal, daardoor..... !!
 6. Toetsenborden en muizen zijn nu voortaan niet meer definitief vast aangesloten op een PC, maar je moet zo'n combinatie bij de ingang meepakken en zelf op de PC , die je gaat gebruiken, aansluiten.
  Bij vertrek beide loskoppelen en dan op de daarvoor bedoelde plek deponeren, zodat dezen dan ontsmet kunnen worden.
 7. Zoals bekend, is de club op dinsdag-, woensdag- en donderdag-avond geopend, en ook op zaterdagmiddag.
  Jan heeft de surveillance op de donderdagavond op zich genomen, en komt daardoor nog maar minimaal op de dinsdagavond.
 8.  Indien het dus op een bepaalde avond (bijvoorbeeld: dinsdagavond) TE druk wordt / is, overweeg dan eens om op een andere avond te komen !!
  Wij doen ons best om e.e.a. op deze manier in goede banen te geleiden.
 9. Denk hierbij ook aan het risico van boetes.....!!    Het is daarom van groot belang, dat iedereen zich aan deze regels houdt !


In verband met vakanties en ziekte, zoeken wij ook nog vrijwilligers om op donderdagavonden en zaterdagmiddagen ons te helpen de club open te houden.Je zou kunnen zeggen: We hebben hier nog vier "vacatures" !! Wij hopen op versterking......!!

 

Helaas moet ik hier nog aan toevoegen, dat wij het, in verband met de overheids COVID-19 maatregelen, niet mogelijk vinden om dit jaar nog “Open Dagen” of een  “Algemene  Ledenvergadering” te organiseren. Dit moeten wij helaas opschuiven naar volgend jaar ! Wij hopen, en vertrouwen er op,  dat jullie hier begrip voor hebben !!

Met vriendelijke groeten  
D. Pickee           secretaris ECA       secretaris@eca-mail.org

Corona update

on 09 Jun 2020 : 20:26  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
coronavirus.jpg
Enige tijd geleden heb jullie laten weten dat wij (het bestuur van de ECA) in overeenstemming met de voorschriften van de overheid, geen andere keus hadden dan de ECA te sluiten tot 1 juni 2020.
 
Nu deze datum nadert, en de maatregelen van de overheid iets versoepeld worden, zijn wij bezig om de ECA ruimtes in te richten overeenkomstig de nieuwe voorschriften. Het lukt ons echter niet om dit vóór / op 1 juni a.s. voor elkaar te krijgen, de heropening zal dus wat later worden, waarover wij  dan weer zullen informeren.
 
De belangrijkste veranderingen / eisen alvast in een notendop:
 1. Nooit méér dan 30 personen in het gebouw. Eventueel zullen er dan mensen geweigerd moeten worden, Hoe dit in de praktijk uit zal pakken, moeten we ook ontdekken.....
 2. Niet méér dan het op de deur(en) van de kamers aangegeven aantal personen in die kamer !
 3. Niet méér dan 1 (één) persoon tegelijk in de gang, die is TE smal, daardoor..... !!
 4. Toetsenborden en muizen zijn nu voortaan niet meer definitief aangesloten, maar je moet zo'n combinatie bij de ingang meepakken en zelf op de PC aansluiten, Bij vertrek loskoppelen en dan op de daarvoor bedoelde plek deponeren, zodat deze ontsmet kunnen worden.
Bedenk hierbij, dat indien de club, net als de horeca, eventueel een boete zou krijgen van € 4000,-
wegens veronachtzamen van de anti-besmettingsmaatregelen [ plus nog de eventuele individuiele boetes à € 400,- ],  we dan feitelijk failliet zijn.... !!
 
Houd je dan dus, in ons aller belang, strikt aan de voorgeschreven maatregelen !!

Sluiting vanwege corona maatregelen

on 23 Mar 2020 : 21:39  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
gesloten.jpg

Beste ECA leden,

Vandaag heeft de overheid strictere maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Als gevolg daarvan zijn wij genoodzaakt de sluitingsperiode van ons clubgebouw te verlengen tot 1 juni. Wij proberen onze leden via email en deze website op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen. We hopen allen weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten zodra het weer kan.

Bestuur ECA

© 2007 - 2024 Eindhovense Computer Associatie    Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.    Back to top ↑
e107 Theme by veskoto