Extra openingstijden

on 14 Oct 2021 : 18:03  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0
 

Open dag zaterdag 6 november

on 14 Oct 2021 : 18:02  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0

Na gedwongen afstel vorige jaren vanwege covid-19 is onze club is van plan om een op zaterdag 6 november een open dag te organiseren. Zet deze datum maar vast in de agenda!

Zoals iedeer open dag laten we zien welke faciliteiten de ECA haar leden kan bieden en is er weer vanouds koffie en een praatje voor alle bezoekers.

Nieuwe router

on 04 Aug 2021 : 21:58  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0

Een belangrijk deel van onze club activiteiten kan niet meer zonder internet. All PCs in ons leslokaal voor de 3D-printers en muziek kunnen niet meer zonder. We draaien onze eigen domotica en ook onze website en eigen cloud server moeten van buiten de club bereikbaar zijn. Om dat allemaal te regelen is een goede router nodig. Zoals ook bekend proberen we binnen de ECA de kosten beperkt te houden en daarom draaien we al meer dan 10 jaar tevreden met een gekregen router. Helaas wordt dit type niet meer ondersteund door de fabrikant en kregen we laatst bericht dat er veiligheidslekken bekend zijn. vandaar dat het bestuur besloten heeft om de router te vervangen.

Doel is om alles zoveel mogelijk te blijven laten werken als op de oude router. Maar de instellingemogelijkehden zijn anders en we kunnen fouten maken. We horen dan ook graag als er storingen zijn op ons netwerk zodat we kunnen onderzoeken hoe we dat kunnen repareren. Spreek het bestuur aan wanneer je op de club bent of stuur een mailthe naar "systemeembeheer" op ons eigen mailadres eca-mail.org.

Contributie

on 01 Jun 2021 : 22:25  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0

We vragen all leden die hun contributie voor 2021 nog niet betaald hebben om dit zo snel mogelijk alsnog te doen. Hiermee steunt U onze club !!  Dat hebben we helaas hard  nodig !!

 Graag tot ziens in de Frederiklaan !!

We gaan opniew weer open

on 01 Jun 2021 : 22:22  Posted by mflesch  Category: Mededeling  Comments: 0

Eindelijk positief nieuws!!

We mogen weer "open".  Op zaterdag 5 juni aanstaande gaat onze club weer open, en kunnen we gelukkig onze normale activiteiten weer hervatten .

Hierbij moeten we nog wel rekening houden met de 1,5 meter afstand en eventueel mondkapjes, ook het maximale aantal bezoekers moeten we in acht nemen. Een en ander is ook aangegeven op de diverse lokalen in het clubgebouw !

 Tot spoedig ziens,

Het bestuur

© 2007 - 2024 Eindhovense Computer Associatie    Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.    Back to top ↑
e107 Theme by veskoto